logo

Fimoza - Fotografije

Stručni konsultant: Dr Gordan Popović

 

FIMOZA – par stotina primera iz prakse

Evo samo nekoliko primera iz prakse urološke ordinacije „POTENCIJAL“.
Prikazani su primeri apsolutne i relativne fimoze kao i kratak frenulum, ali i kombinacije tih problema.

Evo slučaja relativne fimoze i kratkog frenuluma  Često su ova dva problema udružena. Na prvoj slici se vidi da postoji „višak“ kožice. Kožica je, međutim uzana pa se jako teško prevlači preko glavića penisa, što se vidi na sledećoj slici. Na poslednjoj slici se vidi kratak frenulum.

 

Višak kožice...

Višak kožice...

fimoza

Kožica je pored toga i tesna tako da se teško prevlači preko glansa penisa...

fimoza

Pored suženog prepucijuma vidi se da je i frenulum (uzica) kratak tako da je u erekciji vukao glavić penisa na dole

fimoza

Ovde vidimo sužen prepucijum u smislu relativne fimoze, ali i kratak frenulum, sa znacima infekcije: Vidi mesto suženja, „prsten“ koji steže penis ispod glavića


Kratak frenulum vuče glavić penisa na dole čak i u opuštenom stanju što se lepo vidi i na gornjoj i na nekoliko narednih slika...

fimoza

fimoza

fimoza

fimoza

fimoza

 


Evo primera kratkog frenuluma koji vuče na dole glans penisa, čak i u opuštenom stanju, a u erekciji problem je još izraženiji:

fimoza

fimoza

fimoza

fimoza


Evo primera apsolutne fimoze, dakle prevlačenje kožice nije moguće ni u opuštenom stanju, što se vidi na prve dve slike. To za posledicu ima otežano i neadekvatno održavanje higijene, zbog čega se između kožice i glavića penisa skupljaju naslage prljavštine. Vremenom te naslage otvrdnu, pa se formira veći ili manji broj „kamenčića“ koji se na narednim slikama, po otvaranju kožice jasno vide. Ovakva stanja jako pogoduju raznim komplikacijama, počev od čestih infekcija koje se teško leče pa do ozbiljnih komplikacija. Dokazano je da postoji povećani rizik od razvoja raka penisa. Operativnim putem se problem u potpunosti rešava. Operacija je za pacijenta laka i bezbolna, oporavak brz, a svi gore pomenuti rizici ovakvog stanja se eliminišu:

fimoza
fimoza

 

...kada se prepucijum otvori vide se beličasti „kamenčići“ koji su u stvari „skamenjenja“ prljavština koja se godinama nakuplja:

fimoza
fimoza
fimoza

 


Ovde se vidi relativna fimoza u poodmaklom stadijumu. došlo je do degenerativnih promena na koži prepucijuma. Takođe se vidi da je unutrašnji list prepucijuma delimično srastao uz glans penisa:

fimoza
fimoza
fimoza
fimoza

 


Na sledećim fotografijama se vidi primer srednje izražene relativne fimoze. Pacijent nije imao smetnji u opuštenom stanju, ali je pri erekciji otežano i uz bolove prevlačio prepucijum penisa preko glansa, što je vremenom dovelo čak i do problema sa potencijom.

fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza

 


Primer kratkog frenuluma koji je izazivao smetnje i bolove pri seksualnom odnosu.
Vidi se kako uzica vuče glavić penisa na dole ali i na stranu...

fimoza
fimoza

 


Dole imamo primer apsolutne fimoze. S obzirom da nije postojala mogućnost prevlačenja prepucijuma (kožice) preko glansa penisa bilo je otežano održavanje higijene sa posledičnim ponavljanim infekcijama. Osim neprijatnosti pri seksualnom odnosu, dolazilo je i do čestog prenošenja infekcija na partnerku čime se ugrožavalo i njeno zdravlje. Urađena je operacija koja je sve pomenute tegobe i rešila:

fimoza
fimoza
fimoza
fimoza

Još jedan primer nešto manje, ali ipak izražene apsolutne fimoze sa početnim degenerativnim promenama i tegobama sličnim kao u prethodnom primeru:

fimoza
fimoza

I još jedna apsolutna fimoza, prepucijum je manje stenotičan (kožica se može više svući, ali ne potpuno). Ipak ovde su znatno više izražene degenerativno-sklerotične promene – vidi se kako je koža prepucijuma zadebljala i neelastična:

fimoza
fimoza
fimoza
fimoza

Relativna fimoza sa kratkim frenulumom. Operacija je izvršena zbog smetnji pri seksualnom odnosu:

fimoza

Još jedan primer kratkog frenuluma (uzice)

Vidi se da uzica povlači glavić penisa na dole što tokom seksualnog odnosa može da bude bolno. Često dolazi do stvaranja pukotina na uzici što je veoma bolno i teško zarasta. Jednostavnom operacijom se svi ti problemi rešavaju!

fimoza
fimoza

Vidi se apsolutna fimoza sa jako izraženim degenerativnim i ožiljnim promenama nastalim kao posledica čestog stvaranja pukotinica na kožici koje dosta bole a teško zarastaju. Kada i zarastu još više suze prepucijum koji se onda još teže prevlači dok to u jednom trenutku ne postane i nemoguće. ovakvo maltretiranje može potrajati i godinama u nadi da će „samo proći“ ili da će se rešiti „mastima“:

fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza

Evo još jedne relativne fimoze u poodmaklom stadijumu sa prisutno infekcijom i degenerativnim promenama:

fimoza
fimoza
fimoza
fimoza

Apsolutna fimoza sa izrazitim degenerativnim promenama. Kruta, neelastična kožica, koja se ponaša kao „krpa“- zadržava položaj u koji je stavite za razliku od kože normalnog elasticiteta koja se odmah vraća u svoju prirodnu formu.
Vide se i ožiljci od starih fisura (pukotina) kao i sveže pukotine kje su bolne. Kvalitet seksualnog odnosa kod pacijenta bio je „desetkovan“ čestim infekcijama, strahom od bolova, iz estetskih razloga, kao i zbog posledičnih problema sa potencijom:

fimoza
fimoza
fimoza

 


Ne previše izražena relativna fimoza, ali sa prisutnim degenerativnim promenama i lošim kvalitetom prepucijuma (kožice):

fimoza
fimoza
fimoza

Kratak frenulum koji je izazivao bolove tokom seksualnih odnosa. Povremeno je dolazilo do stvaranja sitnih veoma bolnih pukotina:

fimoza
fimoza
fimoza
fimoza

Dole vidimo apsolutnu fimozu sa još uvek relativno dobro očuvanom vitalnošću kožice. Ipak otežano održavanje higijene, povremene infekcije i umanjen osećaj pri seksualnom odnosu bili su razlog za intervenciju:

fimoza
fimoza
fimoza
fimoza

Relativna fimoza sa uznapredovalim degenerativnim promenama prepucijuma i kratkim frenulumom:

fimoza
fimoza
fimoza

Još jedna apsolutna fimoza na prelazu prema relativnoj:

fimoza
fimoza
fimoza
fimoza

Punktiformna apsolutna fimoza. Pri mokrenju dolazi do „naduvavanja“ kožice kao balon jer mokraća otežano prolazi kroz premali otvor:

fimoza
fimoza

 

 


fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
fimoza
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Za detaljnije informacije o impotenciji, stručne savete ili zakazivanje pregleda i kontrola, obratite se našem stručnom konsultantu telefonom: 

+381 11 2183 980 ili +381 63 201 101 

u periodu od 10 - 18 h radnim danom 

E-mail sa vašim pitanjem mozete poslati ovde.